Serdecznie witamy na stronie naszego przedszkola

Przedszkole we Wrzosowej

ul. Szkolna 2, 42-263 Wrzosowa

tel. 34 327-55-29

przedszkole-wrzosowa@wp.pl

 

 

Nasza placówka czynna jest w godz. od 6.30 do 16.30

Tematyka wiodąca na rok szkolny 2019/2020

"W MAŁYM SERCU POLSKA"

"ODKRYWAMY MATEMATYCZNY ŚWIAT - ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI"

 

„Góry i lasy, morze i rzeka…
Tyle radości nas wszystkich czeka.
Tyle radości daje nam lato,
więc je serdecznie kochamy za to!”


Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice
Życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych, a przede wszystkim zdrowych i  bezpiecznych wakacji.
Niech ten letni czas będzie wypełniony niezapomnianymi chwilami .

Do zobaczenia we wrześniu!!!
Dyrektor oraz Pracownicy Przedszkola we Wrzosowej

 

INFORMUJEMY, ŻE OD 25 maja 2020r.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA DYŻUR WAKACYJNY, który w naszym przedszkolu odbywać się będzie w dnia 10.08-21.08.2020
(Pliki do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty Przedszkolne)

W TERMINIE:

 • 25 - 30 maja deklaracje składają rodzice z Przedszkola we Wrzosowej
 • 01 - 05 czerwca pozostali rodzice z innych przedszkoli składają "Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny".
 • Prosimy o dostarczanie dokumentów do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do naszej placówki lub drogą elektroniczną przedszkole-wrzosowa@wp.pl
 • Dyrektor Przedszkola we Wrzosowej informuje, że na dzień dzisiajeszy dysponuje 12 miejscami w związku z sytuacja pandemii Koronawirusa.
 • W przypadku zmiany przepisów zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Wykaz dyżurów w przedszkolach na terenie Gminy Poczesna
w okresie wakacji w roku 2020

Przedszkole w Hucie Starej B  - 01.07.2020 do 14.07.2020
Oddział Przedszkolny w Nieradzie - 06.07.2020 do 17.07.2020
Przedszkole w Poczesnej - 13.07.2020 do 24.07.2020
Przedszkole w Słowiku - 27.07.2020 do 07.08.2020
Przedszkole we Wrzosowej –10.08.2020 do 21.08.2020
Przedszkole w Hucie Starej A- 17.08.2020 do 31.08.2020

 

 

OD 25 maja 2020r. PRZEDSZKOLE ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZĄ.


Szczegółowa procedura organizacji opieki w Przedszkolu we Wrzosowej

znajduje się w zakładce Dokumenty Przedszkolne

ZASADY DLA RODZICÓW OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU WE WRZOSOWEJ    
                                                                                                         .
Od 25.05.2020 r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Przedszkolu we Wrzosowej.
W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.                                                                       
Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, Rodzice są zobowiązani przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.


Będę stosował się do poniższych zasad:

 • Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
  do i z placówki.
 • Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury, także bez objawów alergii).
 • Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków czy zabawek (małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek,  itp.) 
 • Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Przypomnę dziecku by nie przytulało innych dzieci.
 • Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka.
 • Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych.
 • Przyjmuję do informacji, iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren przedszkola.
 • Zobowiązuje się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk przed przekazaniem i odbieraniem dziecka
  z przedszkola.
 • W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ( izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej w towarzystwie opiekuna).
 • Płatności za pobyt w przedszkolu będą regulowane po telefonicznym ustaleniu z intendentem – poza godzinami przyprowadzania i odbierania dzieci.
 • Ponadto informuję, iż:
  -  w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności grup przedszkolnych oraz przestrzeganie zasad higieny.
  - dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek. Według zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa, dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem, gdyż Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia.

Kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w naszym przedszkolu  będzie możliwość utworzenia.
 2 oddziałów w którym będzie mogło łącznie przebywać 12 dzieci.
Gr. I w sali Biedronek- 7 dzieci + 2 opiekunów
Gr. II w sali Motylków- 5 dzieci + 2 opiekunów.


Zainteresowanych Rodziców prosimy o wypełnienie stosownych dokumentów tj. zgłoszenie dziecka, oświadczenie oraz zgoda na codzienny pomiar temperatury

(zakładka Dokumenty Przedszkolne)

i złożenie ich do dnia 19 maja tj wtorek do godz. 16.00


drogą elektroniczną na adres
przedszkole-wrzosowa@wp.pl lub bezpośrednio wrzucając do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje nadal utrzymany.

 

 

Książeczka o koronawirusie

 

https://www.youtube.com/watch?v=tAPgBy4cvLk


Dyrektor Przedszkola we Wrzosowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola tj. od dnia 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 informuje, iż od 25 marca 2020 r. w sposób zdalny będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
W związku z powyższym w zakładce – materiały do pracy zdalnej w domu - każdy nauczyciel w grupach wiekowych będzie:
-  w poszczególnych dniach tygodnia zamieszczał materiały w postaci elektronicznej do realizacji  dla dzieci w warunkach domowych, opracowane w planach miesięcznych i zatwierdzone przez dyrektora do realizacji,
- dla dzieci objętych kształceniem specjalnym materiały do pracy nauczyciele zamieszczać będą w zakładce: logopedia, rehabilitacja oraz zajęcie korekcyjno – kompensacyjne lub w porozumieniu z nauczycielem e-mailowo bezpośrednio na pocztę Rodzica.
W dniu 24 marca 2020 r. każdy wychowawca przekazał Państwu informacje SMS  o sposobie i trybie realizacji zadań, jak również o sposobie monitorowania postępów dziecka ( gromadzenie wykonanych zadań przez dziecko i dostarczenie ich po powrocie do przedszkola).
Zachęcam Państwa do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, w ustalonej z nim formie przekazywania informacji – e-mail lub SMS.  
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy niemożliwości korzystania  z zaproponowanych materiałów w wersji elektronicznej, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny z wychowawcą grupy lub bezpośrednio z dyrektorem przedszkola – Małgorzata Nowak 603292907

 

Kontakty email z poszczególnymi nauczycielami:

M. Nowak- przedszkolewrzosowanowak@wp.pl

A. Chomiaczewska-przedszkolewrzosowaaga@wp.pl

J. Banasiak- przedszkolewrzosowajola@wp.pl

M. Łataś- przedszkolewrzosowamagda@wp.pl

K. Mader- przedszkolewrzosowakamila@wp.pl

A. Woźniak- przedszkolewrzosowaagaw@wp.pl

B. Knysak- przedszkolewrzosowabeata@wp.pl

M. Puchała- przedszkolewrzosowamaria@wp.p


 

Informacje
Zawiadamia się wszystkich rodziców,
iż należność za wyżywienie dzieci
należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca.

 

Godziny posiłków:


Śniadanie: 8:30

Obiad:
Pszczółki -11:20

Motylki -11:45

Biedronki - 12:10

Podwieczorek:
Pszczółki 14:00

Biedronki 14:20

Motylki 14:40

 

Z życia naszego przedszkola

Fotoreportaże 2019/2020

 

Dzień Babci i Dziadka- Pszczółki
Zdjęcia»

Dzień Babci i Dziadka- Motylki
Zdjęcia»

Dzień Babci i Dziadka- Biedronki
Zdjęcia»

Wręczyckie Jasełka 2020
Zdjęcia»

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Nieradzie
Zdjęcia»

Występ Jasełkowy w szkole
Zdjęcia»

Wigilia Przedszkolna
Zdjęcia»

Mikołajki
Zdjęcia»

Pomagamy ! Uczymy ratować !!!
Zdjęcia»

Dzień Pluszowego Misia
Zdjęcia»

Pasowanie na Przedszkolaka
Zdjęcia»

Święto Niepodległości
Zdjęcia»

Szkoła i przedszkole pamięta
Zdjęcia»

Spotkanie z Panią Listonosz
Zdjęcia»

Kolejne Super Spotkanie z Policjantami z KMP w Częstochowie
Zdjęcia»

Spotkanie z Policjantami z KMP w Częstochowie
Zdjęcia»

Zajęcia sportowe
Zdjęcia»

Poznajemy zawody rodziców- Pracownik Poczty Polskiej
Zdjęcia»

Dzień Edukacji Narodowej
Zdjęcia»

Sprzątanie świata
Zdjęcia»

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2018/2019
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2017/2018
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2016/2017
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2015/2016
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2014/2015
Zdjęcia»

 

Ochrona danych osobowych

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. 

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik:
email: iodopwrzosowa@wp.pl

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania  danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO:

Pracownicy
Kandydaci do pracy
Nauczyciele
Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami
Dzieci wraz z opiekunami
Poczta mailowa i telefony służbowe
Kontrahenci