Serdecznie witamy na stronie naszego przedszkola

Przedszkole we Wrzosowej

ul. Szkolna 2, 42-263 Wrzosowa

tel. 34 327-55-29

 

Nasza placówka czynna jest w godz. od 6.30 do 16.30

 

Tematyka wiodąca na rok szkolny 2019/2020

"W MAŁYM SERCU POLSKA"

"ODKRYWAMY MATEMATYCZNY ŚWIAT - ŁAMIGŁÓWKI DLA MĄDREJ GŁÓWKI"

 

Bezpłatne zajęcia ruchowo- muzyczne

Codziennie, od poniedziałku do piątku prowadzimy bezpłatne zajęcia ruchowo – muzyczne dla dzieci w wieku do 6 r.ż. oraz w wieku 7 – 10 lat. Obecnie ogląda nas około 4 tyś dzieci. A chciałybyśmy, aby z zajęć skorzystało jeszcze więcej dzieci.

  • Codziennie o godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby Dance to zabawa muzyką, piosenką i tańcem dla dzieci do 6 r.ż.
  • Codziennie o godz. 11.30 odbywają się warsztaty Dzieciak sam w domu. Dzieciak sam w domu to warsztaty ruchowo – muzyczne, w których tanecznie zwiedzamy świat, uczymy się nowych rzeczy i wprawiam w ruch ciała dzieci w wieku 7 – 10 lat.

Prowadzi Joanna Bąk – Instruktor tańca, edukator muzyką i ruchem. Serce Akademii. Współprowadzi Beata Kaczor – trener mentalny, mózg Akademii.

Zajęcia pięknie uzupełniają warsztaty ruchowo – muzyczne dla dzieci przedszkolnych. Jak również stanowią uzupełnienie zajęć muzycznych, lekcji w-f czy zajęć świetlicowych.

Od kwietnia palujemy zwiększyć ilość i rodzaj zajęć

Podajemy linka do zapisów:

https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/

Z poważaniem

Majka Jeżowska z zespołem

 

Informacja dotyczaca rekrutacji

Dnia 27.03.2020 ( piatek) o godz. 10.00 na drzwiach wejściowych do przedszkola pojawi sie lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W terminie od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r., należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola

W ZWIĄZKU Z  ZAISTNIAŁĄ  SYTUACJĄ  EPIDEMIOLOGICZNĄ

 proszę, aby potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola pobrać ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolewrzosowa.pl z zakładki dokumenty przedszkolne. Powyższy dokument:
- rodzic/prawny opiekun wysyła listem poleconym przez pocztę polską,

lub
- rodzic/prawny opiekun wrzuca do skrzynki- wrzutni, umieszczonej na terenie przedszkola, przed drzwiami.

 

 

Książeczka o koronawirusie

 

https://www.youtube.com/watch?v=tAPgBy4cvLk

"W nudzimisiowej krainie" - Piosenki dla przedszkolaka

 

Szanowni Rodzice!!!


Dyrektor Przedszkola we Wrzosowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola tj. od dnia 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 informuje, iż od 25 marca 2020 r. w sposób zdalny będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
W związku z powyższym w zakładce – materiały do pracy zdalnej w domu - każdy nauczyciel w grupach wiekowych będzie:
-  w poszczególnych dniach tygodnia zamieszczał materiały w postaci elektronicznej do realizacji  dla dzieci w warunkach domowych, opracowane w planach miesięcznych i zatwierdzone przez dyrektora do realizacji,
- dla dzieci objętych kształceniem specjalnym materiały do pracy nauczyciele zamieszczać będą w zakładce: logopedia, rehabilitacja oraz zajęcie korekcyjno – kompensacyjne lub w porozumieniu z nauczycielem e-mailowo bezpośrednio na pocztę Rodzica.
W dniu 24 marca 2020 r. każdy wychowawca przekazał Państwu informacje SMS  o sposobie i trybie realizacji zadań, jak również o sposobie monitorowania postępów dziecka ( gromadzenie wykonanych zadań przez dziecko i dostarczenie ich po powrocie do przedszkola).
Zachęcam Państwa do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, w ustalonej z nim formie przekazywania informacji – e-mail lub SMS.  
W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy niemożliwości korzystania  z zaproponowanych materiałów w wersji elektronicznej, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny z wychowawcą grupy lub bezpośrednio z dyrektorem przedszkola – Małgorzata Nowak 603292907

 

Kontakty email z poszczególnymi nauczycielami:

M. Nowak- przedszkolewrzosowanowak@wp.pl

A. Chomiaczewska-przedszkolewrzosowaaga@wp.pl

J. Banasiak- przedszkolewrzosowajola@wp.pl

M. Łataś- przedszkolewrzosowamagda@wp.pl

K. Mader- przedszkolewrzosowakamila@wp.pl

A. Woźniak- przedszkolewrzosowaagaw@wp.pl

B. Knysak- przedszkolewrzosowabeata@wp.pl

M. Puchała- przedszkolewrzosowamaria@wp.pl

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od 2 marca do 13 marca 2020- składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

Od 16 marca do 20 marca-weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

27 marca 2020 do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 30 marca do 10 kwietnia- potwierdzenie przez Rodzica woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

15 kwietnia 2020 do godz.15.00 - podanie do publiczej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Wszystkie dokumenty do pobrania w zakładce Dokumenty Przedszkolne

Informacje
Zawiadamia się wszystkich rodziców,
iż należność za wyżywienie dzieci
należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca.

 

Godziny posiłków:


Śniadanie: 8:30

Obiad:
Pszczółki -11:20

Motylki -11:45

Biedronki - 12:10

Podwieczorek:
Pszczółki 14:00

Biedronki 14:20

Motylki 14:40

 

Z życia naszego przedszkola

Fotoreportaże 2019/2020

 

 

Dzień Babci i Dziadka- Pszczółki
Zdjęcia»

Dzień Babci i Dziadka- Motylki
Zdjęcia»

Dzień Babci i Dziadka- Biedronki
Zdjęcia»

Wręczyckie Jasełka 2020
Zdjęcia»

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Nieradzie
Zdjęcia»

Występ Jasełkowy w szkole
Zdjęcia»

Wigilia Przedszkolna
Zdjęcia»

Mikołajki
Zdjęcia»

Pomagamy ! Uczymy ratować !!!
Zdjęcia»

Dzień Pluszowego Misia
Zdjęcia»

Pasowanie na Przedszkolaka
Zdjęcia»

Święto Niepodległości
Zdjęcia»

Szkoła i przedszkole pamięta
Zdjęcia»

Spotkanie z Panią Listonosz
Zdjęcia»

Kolejne Super Spotkanie z Policjantami z KMP w Częstochowie
Zdjęcia»

Spotkanie z Policjantami z KMP w Częstochowie
Zdjęcia»

Zajęcia sportowe
Zdjęcia»

Poznajemy zawody rodziców- Pracownik Poczty Polskiej
Zdjęcia»

Dzień Edukacji Narodowej
Zdjęcia»

Sprzątanie świata
Zdjęcia»

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2018/2019
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2017/2018
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2016/2017
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2015/2016
Zdjęcia»

FOTOREPORTAŻE 2014/2015
Zdjęcia»

 

Ochrona danych osobowych

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. 

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik:
email: iodopwrzosowa@wp.pl

Przedszkole we Wrzosowej, ul. Szkolna 2 42-263 Wrzosowa informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania  danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO:

Pracownicy
Kandydaci do pracy
Nauczyciele
Dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami
Dzieci wraz z opiekunami
Poczta mailowa i telefony służbowe
Kontrahenci